ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจสลากกินแบ่ง


การจ่ายเบี้ยยังชีพ

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.วังตามัว ปี ๒๕๕๔
    ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัวได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการในเขตตำบลวังตามัว รายละ ๕๐๐ บาท/เดือน โดยทางคณะผู้บริหาร ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงและผู้พิการ ทุกเดือน.
กิจกรรม อบต.

โครงการวันเด็ก ประจำปี 2557
พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบปรมาณ 2557
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
โครงการรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2555
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
โครงการอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย
พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่12 สิงหาคม 2554
โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
"การรวมตัวของเด็กใฝ่ดี"
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
สภากาแฟเช้า ครั้งที่3
โครงการปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบต.วังตามัว ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ ประจำปี 2554
พิธีมอบวุฒิบัตรบัญฑิตน้อย
อบต.วังตามัว
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการฝึกอบรม อปพร.
โครงการปล่อยแมงทับสู่ป่า
กีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม article
กิจกรรมวันเด็ก articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
ที่อยู่ :  บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง
จังหวัด : นครพนม      รหัสไปรษณีย์ : 48000
เบอร์โทร :  0-4253-0874nbsp;    มือถือ :  08-6-
อีเมล : WUNGTAMOUR@WUNGTAMOUR.COM
เว็บไซต์ : WWW.WUNGTAMOUR.COM