dot dot
dot
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
dot
dot
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบล
dot
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
dot
ประกาศ
dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจสลากกินแบ่ง


อบต.วังตามัว ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

 

อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม
 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 เจ้าหน้าที่ อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม(ปภ.)ได้เร่งสำรวจหลังเหตุพายุฤดูร้อนและลูกเห็บพัดถล่มบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17 เม.ย.54 ที่ผ่านมา ได้รับความเสียหาย มีชาวบ้านเดือนร้อนกว่า 10 หลังคาเรือน โดยจากการออกสำรวจพบว่า มีหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหนักสุดคือ บ้านโชคอำนวย หมู่ 11  นายสมาน   มอญปาก นายก อบต.วังตามัว กล่าวว่า มีราษฎรเดือนร้อน135 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้ มีบ้านเรือนเสียหายมาก 94 หลังคาเรือน เบื้องต้นได้ออกสำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว โดยล่าสุดได้เปิดประชุมสภาเพื่อขออนุมัติงบช่วยเหลือเบื้องต้น  เพื่อจัดซื้อสังกะสี ตะปู ไม้ และกระเบื้อง แจกจ่ายบรรเทาความช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ คาดว่าจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือได้ภายใน 1 สัปดาห์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว

กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมส่วนสวัสดิการสังคม
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำกลุ่มสตรีในการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
การจัดเวทีประชาคมปี 59
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โครงการปรองดองสมานฉันท์ ของ อบต.วังตามัว article
โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบปรมาณ 2557
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
"การรวมตัวของเด็กใฝ่ดี" article
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
โครงการปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีมอบวุฒิบัตรบัญฑิตน้อย
อบต.วังตามัว
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการฝึกอบรม อปพร.
โครงการปล่อยแมงทับสู่ป่า
กีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม article
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
ที่อยู่ :  บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง
จังหวัด : นครพนม      รหัสไปรษณีย์ : 48000
เบอร์โทร :  0-4253-0874nbsp;    มือถือ :  08-6-
อีเมล : WUNGTAMOUR@WUNGTAMOUR.COM
เว็บไซต์ : WWW.WUNGTAMOUR.COM