dot dot
ทำเนียบบุคลากร


ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายกิจการสภาarticle
กองคลังarticle

เป็นการแนะนำรายละเอียดบุคลากรภายในหน่วยงาน

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด
กองช่างarticle

เป็นการแนะนำบุคลากรภายในหน่วยงาน

หน้า 1/1
1
[Go to top]dot
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
dot
dot
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบล
dot
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
dot
ประกาศ
dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจสลากกินแบ่ง


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
ที่อยู่ :  บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง
จังหวัด : นครพนม      รหัสไปรษณีย์ : 48000
เบอร์โทร :  0-4253-0874nbsp;    มือถือ :  08-6-
อีเมล : WUNGTAMOUR@WUNGTAMOUR.COM
เว็บไซต์ : WWW.WUNGTAMOUR.COM