dot dot
dot
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
dot
dot
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบล
dot
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
dot
ประกาศ
dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจสลากกินแบ่ง


ทำเนียบบุคลากร


ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายกิจการสภาarticle
กองคลังarticle

เป็นการแนะนำรายละเอียดบุคลากรภายในหน่วยงาน

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด
กองช่างarticle

เป็นการแนะนำบุคลากรภายในหน่วยงาน

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
ที่อยู่ :  บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง
จังหวัด : นครพนม      รหัสไปรษณีย์ : 48000
เบอร์โทร :  0-4253-0874nbsp;    มือถือ :  08-6-
อีเมล : WUNGTAMOUR@WUNGTAMOUR.COM
เว็บไซต์ : WWW.WUNGTAMOUR.COM