ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจสลากกินแบ่ง


ทำเนียบบุคลากร


ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายกิจการสภาarticle
สำนักปลัดarticle

เป็นการแนะนำรายละเอียดบุลากรในหน่วยงาน

ส่วนการคลังarticle

เป็นการแนะนำรายละเอียดบุคลากรภายในหน่วยงาน

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนโยธาarticle

เป็นการแนะนำบุคลากรภายในหน่วยงาน

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
ที่อยู่ :  บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง
จังหวัด : นครพนม      รหัสไปรษณีย์ : 48000
เบอร์โทร :  0-4253-0874nbsp;    มือถือ :  08-6-
อีเมล : WUNGTAMOUR@WUNGTAMOUR.COM
เว็บไซต์ : WWW.WUNGTAMOUR.COM